FOTOPERIODISME

Fotografies de les revoltes produïdes a Catalunya (octubre 2019)